Oplossing

APPLICATIEBEHEER, ONTWIKKELING

Applicatie ritlogging en slachtofferinformatie

Applicatie ritlogging en slachtofferinformatie
Bij de Ambulancezorg is adequate informatievoorziening, zowel regionaal als landelijk, letterlijk van levensbelang. De afgelopen jaren hebben de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’en), met ondersteuning van Ambulancezorg Nederland, gewerkt aan een betere onderlinge informatievoorziening. Aangevuld met een aantal centrale landelijke voorzieningen om informatie te kunnen delen en bepaalde diensten van de sector ook regio-overstijgend aan te kunnen bieden. Voor een aantal van deze landelijke voorzieningen heeft Deutsche Telekom Healthcare voor Ambulancezorg Nederland een nieuwe applicatie ontwikkeld: de landelijke server Ritlogging, de landelijke server Referentiegegevens en het aanvragen van Bijstand.
Landelijk systeem voor ritlogging (‘slachtoffer informatie’) en bijstand
Met dit systeem is het mogelijk om tijdens rampen en crises snel slachtofferinformatie vanuit ambulancezorg beschikbaar te stellen aan de regionale ambulancediensten (GHOR’s). Deze informatie betreft vooral het aantal patiënten en het ziekenhuis waar ze naartoe zijn gebracht. Met behulp van deze gegevens kunnen verwanten van slachtoffers geïnformeerd worden.
De module Bijstand ondersteunt het snel en eenvoudig inzetten van (grote en kleine aantallen) ambulances uit andere regio’s, bijvoorbeeld tijdens een ramp of crisis.
Wilt u meer weten over onze expertise op het gebied van remote monitoring en real-time data uitwisseling, neem dan contact met ons op.