Oplossing

APPLICATIEBEHEER, ONTWIKKELING

Applicaties voor Ambulancezorg Nederland

Bij Ambulancezorg is adequate informatievoorziening, zowel regionaal als landelijk, letterlijk van levensbelang. De afgelopen jaren hebben de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’en), met ondersteuning van Ambulancezorg Nederland, gewerkt aan een betere onderlinge informatievoorziening.
Die informatievoorziening is aangevuld met een aantal centrale landelijke voorzieningen om informatie te kunnen delen en bepaalde diensten van de sector ook regio-overstijgend aan te kunnen bieden. Deutsche Telekom Healthcare heeft in opdracht van Ambulancezorg Nederland voor een aantal van deze landelijke voorzieningen de volgende applicaties ontwikkeld en onderhoudt deze:
·        Landelijke systeem Ritlogging (‘slachtofferinformatie’) en Bijstand
·        Landelijke server Referentiegegevens
·        Landelijk systeem voor Incident alarmering

Landelijk systeem voor Ritlogging en Bijstand
Met het Landelijke systeem voor Ritlogging en Bijstand is het mogelijk om tijdens rampen en crises snel slachtofferinformatie vanuit ambulancezorg beschikbaar te stellen aan de regionale ambulancediensten (GHOR’s). Deze informatie betreft vooral het aantal patiënten en het ziekenhuis waar ze naartoe zijn gebracht. Met behulp van deze gegevens kunnen verwanten van slachtoffers geïnformeerd worden.
De module Bijstand ondersteunt het snel en eenvoudig inzetten van (grote en kleine aantallen) ambulances uit andere regio’s, bijvoorbeeld tijdens een ramp of crisis.​​​​​​
Landelijke server Referentiegegevens
Omdat RAV’s intensief met elkaar en andere organisaties samenwerken, is het belangrijk dat gewerkt wordt met landelijk gestandaardiseerde betrouwbare gegevens en dat deze actueel en volledig zijn. Hiervoor is door Deutsche Telekom Healthcare de Landelijke server Referentiegegevens ontwikkeld met daarin allerlei soorten basisgegevens die gebruikt worden in diverse regionale en landelijke processen. De leden van AZN beheren en onderhouden hierin gezamenlijk de basisgegevens.
Landelijk systeem voor Incident Alarmering
Het Landelijk systeem voor Incident Alarmering ontvangt incidentinformatie van alle ambulanceregio’s vanaf het Landelijk systeem voor Incident- en voertuiginformatie. Op basis van deze informatie en ingestelde alarmeringscriteria verstuurt het systeem alarmeringen naar aangesloten partners. Dit zijn bijvoorbeeld alarmeringen bij inzet van een traumaheli naar ANWB-MAA met locatiegegevens van het incident, welke worden gebruikt door de heli-crew ter voorbereiding van de landing. Een andere aangesloten partner is HartslagNu die gealarmeerd wordt bij een reanimatie en op basis hiervan de inzet van burgerhulpverleners regelt (AED).

Wilt u meer weten over onze expertise op het gebied van remote monitoring en real-time data uitwisseling, neem dan contact met ons op.