Landelijke Perinatale Registraties
Oplossing

Landelijke Perinatale Registraties

Landelijke Perinatale Registraties

In opdracht van de Stichting Perined voert Deutsche Telekom Healthcare de Landelijke Verloskunde Registraties uit voor verloskundigen (LVR1), gynaecologen (LVR2) en verloskundig actieve huisartsen (LVR-H) en de Landelijke Neonatologie Registratie (LNR) voor neonatologen en kinderartsen.
De PRN-databanken bevatten gegevens over de peri- en postnatale zorg aan zwangeren en kind(eren) sinds de jaren '90.

Doel perinatale registratie

Het doel van de perinatale registratie is de kwaliteit van de zorg te verbeteren, door bij de dataverzameling het gehele proces door de verschillende disciplines heen te volgen en hierover te publiceren. Een kwalitatief hoogstaande, eenduidige en toegankelijke registratie is onmisbaar voor het directe zorgproces.

Verloskundigen

De Landelijke Verloskunde Registratie 1 (LVR-1) is een registratie waarin de 1e lijn werkende verloskundigen gegevens vastleggen over de zorg aan zwangere/barende vrouwen, kraamvrouwen en hun geboren kind(eren).

Gynaecologen

De Landelijke Verloskunde Registratie 2 (LVR-2) is een registratie waarin gynaecologen gegevens over de zorg voor, tijdens en/of na de bevalling vastleggen.

Neonatologen en kinderartsen

De Landelijke Neonatologie Registratie (LNR) is een registratie waarin gegevens worden vastgelegd over ziekten en behandelingen van pasgeborenen (t/m 28 dagen) door neonatologen en kinderartsen.

Aanlevering en gebruik van de PRN gegevens

Aanlevering van gegevens

LVR gegevens (verloskundigen)  kunnen op ieder gewenst moment worden ingestuurd aan de landelijke databanken.
LVR-2: via de upload website https://upload.perined-data.nl/
Onze servicedesk staat klaar voor beantwoording van uw (technische) vragen via: support.registraties@telekom-healthcare.com
PRN-LNR gegevens (kinderartsen en neonatologen) kunnen ingevoerd worden via de webapplicatie https://perined.wem.io/
Inhoudelijke vragen over de diverse datasets kunnen gesteld worden aan stichting Perined via info@perined.nl
 
Afsluitdatum voor de landelijke afsluiting registratiejaar 2017
LVR1: Woensdag 1 maart 2018
LVR2: Woensdag 1 maart 2018
LNR :  Vrijdag 1 juni 2018

 

Gebruik van gegevens

Stichting Perined verzorgt diverse informatieproducten voor de zorgverleners en publiceert met enige regelmaat op haar website. Voor gebruik van gegevens door onderzoekers kan contact worden opgenomen met de stichting via info@perined.nl