Ontwikkeling en beheer van databanken
Oplossing

Ontwikkeling en beheer van databanken

Ontwikkeling en beheer van databanken

Deutsche Telekom Healthcare heeft jarenlange ervaring met de opzet en het beheer van landelijke databanken en levert ondersteuning voor het hele traject (van ontwerp tot hosting en support).

Doel (landelijke) gegevensverzamelingen

De (landelijke) databanken worden onder meer gebruikt voor directe patiëntenzorg, analyses ten behoeve van kwaliteitsverbetering, benchmarking, ontwikkeling van beleid en stuurinformatie op landelijk, regionaal en instellingsniveau en wetenschappelijk onderzoek.

Ontwikkeling en beheer (landelijke) databanken

Voor het welslagen van de opzet van een databank heeft Deutsche Telekom Healthcare in overleg met haar opdrachtgever veel aandacht voor:
 • Intensieve betrokkenheid van zorgverleners bij ontwerp/ontwikkeling
 • Intensieve ondersteuning bij de opzet (incl. training, full time deskundige helpdesk)
 • Intuïtieve gebruikersinterface (gebruikersvriendelijk)
 • Eenmalige vastlegging van gegevens (automatisch uploaden uit dossier, elektronisch)
 • Inzet van moderne technologieën (webbased)
 • Gebruik van standaarden (o.a. HL7)
 • Hoge mate van beveiliging (niet herleidbaar tot individuele patiënt of zorgverlener)
 • Database op diverse niveaus toegankelijk (individueel, per praktijk/instelling, regionaal, landelijk)
 • Blijvende ondersteuning/support

Deelnemers

Aan de diverse databanken wordt deelgenomen door honderden zorgverleners uit verschillende disciplines, van verschillende instellingen/praktijken, met ieder hun eigen werkwijze en programmatuur.
Databanken die Deutsche Telekom Healthcare beheert en/of heeft ontwikkeld, voor:

Verloskundig actieve huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, neonatologen en kinderartsen:

 • Perinatale Registratie Nederland Landelijke Verloskunde Registratie 1
 • Perinatale Registratie Nederland Landelijke Verloskunde Registratie 2
 • Perinatale Registratie Nederland Landelijke Verloskunde Registratie voor Verloskundig Actieve Huisartsen
 • Perinatale Registratie Nederland - Landelijke Neonatologie Registratie
 • Perinatale Registratie Nederland - Audit Perinatale Sterfte
 • Zichtbare Zorg Vragenlijst Eerstelijns Verloskunde

Pathologisch Anatomisch laboratoria: