Webbased applicaties voor Perinatale Audit
Oplossing

Webbased applicaties voor Perinatale Audit

Webbased applicaties voor Perinatale Audit

Tijdens een perinatale audit evalueren alle betrokken zorgverleners het hele proces van zorg aan zwangere, barende of pas bevallen vrouwen en hun kinderen.
Perinatale audits zijn bedoeld om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Deutsche Telekom Healthcare heeft ter ondersteuning van de perinatale audit in opdracht van Stichting Perined (voorheen Stichting PRN en Stichting PAN) twee webbased applicaties ontwikkeld.

Landelijk systeem van perinatale audits

Doel perinatale audit
Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg. Het gaat om vragen als:
 • Hebben de vrouw, partner en haar kind in dit geval inderdaad 'goede zorg' gekregen of zijn er momenten geweest waarop de zorg anders of beter had gekund?
 • Hebben de betrokken zorgverleners zich gehouden aan richtlijnen, standaarden of protocollen, afspraken tussen beroepsgroepen of gangbare zorg?
 • Wat is de rol geweest van de zorgverlener, van de zorgvrager en van de organisatie van de zorgverlening?
 • Kan die zorg eventueel beter? Hoe dan?
 • Wat moet daarvoor veranderd worden en door wie?
Dit speelt bijvoorbeeld bij de zorg rondom bepaalde aandoeningen of ziektebeelden of sterfte rond de geboorte van moeder (maternale sterfte) of kind (perinatale sterfte). Bij een perinatale audit gaat het meestal om perinatale sterfte.
In Engeland en Noorwegen is inmiddels een landelijk systeem van perinatale audits ingevoerd dat heeft geleid tot:
 • Betere samenwerking binnen de perinatale keten
 • Aanbevelingen voor richtlijnontwikkeling
 • Scholing
 • Hogere kwaliteit van zorg
De audit van perinatale sterfte bestaat uit verschillende, systematische stappen. Gegevens over de geleverde zorg worden verwerkt tot een chronologisch verslag. Dit verslag vormt de basis voor het auditproces. De stichting Perined ondersteunt de uitvoering van de audit.

Webbased PRN-audit invoermodule en chronologisch verslag

Goede gegevensverzameling over het verloop en uitkomsten van het zorgproces zijn essentieel voor de audit. Hiervoor heeft Deutsche Telekom Healthcare de webbased applicatie PRN-Audit ontwikkeld:
 • Een module voor de invoer van zorggegevens in de PRN-Audit databank. Deze module is bedoeld voor de invoer van gegevens bij perinatale sterfte. Hiermee kunnen betrokken zorgverleners de gegevens van iedere perinatale sterfte invoeren in de PRN-Audit databank. Iedere zorgverlener kan gebruik maken van deze module en op termijn zullen de gegevens via de nieuwe Perinatale Registratie - met één druk op de knop - rechtstreeks aan de PRN-Audit databank worden aangeleverd. Kinderartsen leveren hun gegevens via de PRN-LNR applicatie aan. In geval van sterfte worden deze gegevens reeds automatisch opgenomen in de PRN-Audit databank.
 • Een module voor het opstellen van het chronologisch verslag, dat de basis vormt voor de auditbespreking. Via een de invoermodule kunnen de gegevens uit de registratie aangevuld worden met extra informatie.

Perinataal Audit Registratie Systeem (PARS)

Om de registratie en analyse van gegevens met betrekking tot zorg rond zwangerschap en geboorte verder te verbeteren heeft de Stichting Perined de web applicatie PARS (het Perinatale Audit Registratie Systeem) laten ontwikkelen. Hierin worden de bijeenkomsten (t.b.v. accreditatie) en de auditresultaten vastgelegd, op basis waarvan managementinformatie en diverse overzichten en gemaakt worden.
Deutsche Telekom Healthcare onderhoudt en beheert de PARS webapplicatie. Deze is te vinden op de website van PARS.