Oplossing

BEHEER, ONTWIKKELING

Perined Databank

Landelijke perinatale registraties
In opdracht van Stichting Perined voert Deutsche Telekom Healthcare de Landelijke Verloskunde Registraties uit voor verloskundigen (LVR1), gynaecologen (LVR2) en de Landelijke Neonatologie Registratie (LNR) voor neonatologen en kinderartsen.
De PRN-databanken bevatten gegevens over de peri- en postnatale zorg aan zwangere vrouwen en kind(eren) sinds de jaren '90.
Doel perinatale registratie
Het doel van de perinatale registratie is de kwaliteit van de zorg te verbeteren, door bij de dataverzameling het gehele proces door de verschillende disciplines heen te volgen en hierover te publiceren. Een kwalitatief hoogstaande, eenduidige en toegankelijke registratie is onmisbaar voor het directe zorgproces. 
Verloskundigen
De Landelijke Verloskunde Registratie 1 (LVR-1) is een registratie waarin de 1e lijn werkende verloskundigen gegevens vastleggen over de zorg aan zwangere/barende vrouwen, kraamvrouwen en hun geboren kind(eren).
Gynaecologen
De Landelijke Verloskunde Registratie 2 (LVR-2) is een registratie waarin gynaecologen gegevens over de zorg voor, tijdens en/of na de bevalling vastleggen.
Neonatologen en kinderartsen
De Landelijke Neonatologie Registratie (LNR) is een registratie waarin gegevens worden vastgelegd over ziekten en behandelingen van pasgeborenen (t/m 28 dagen) door neonatologen en kinderartsen.
Aanlevering en gebruik van de PRN gegevens
Bent u als Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV), verloskundige, kinderarts, neonatoloog belast met de aanlevering van LVR en PRN-LNR gegevens? Ga dan naar Aanlevering van gegevens.
Inhoudelijke vragen over de diverse datasets kunnen gesteld worden aan Stichting Perined door het sturen van een e-mail naar info@perined.nl.
Meer weten over onze expertise op het gebied van het bouwen, beheren en koppelen van medische databanken? Neem dan gerust contact met ons op.