Nieuws en pers

Deutsche Telekom Healthcare bouwt mee aan wereldwijd uniek platform digitale beelduitwisseling

11-jan-2017

Zeer recent heeft de Zweedse firma SECTRA, samen met Deutsche Telekom Healthcare en RAM Infotechnology, een belangrijke Europese aanbesteding gewonnen voor de bouw van het zogenoemde PIE (Pathology Image Exchange) platform. Een opdracht van de Nederlandse pathologen (NVVP) en Stichting PALGA. Het project beoogt dat alle 50 pathologie-laboratoria met elkaar worden verbonden voor de uitwisseling van digitale pathologiebeelden ten behoeve van consult, revisie en expert panels. De realisatie van dit landelijk platform is uniek in de wereld.
Diagnoses worden steeds vaker gesteld op basis van digitale beelden in plaats van met de microscoop. De huidige werkwijze, waarbij patiëntmateriaal nog vaak per post wordt verstuurd, heeft de nodige risico’s en beperkingen zoals transportschade, kans op verlies en vertraging bij diagnoses. Met de opkomst van digitale coupescanners die kwalitatief hoogwaardige digitale beelden produceren, de Whole Slide Images (WSI), zal in de nabije toekomst het grootste deel van de primaire diagnostiek op basis van WSI worden bedreven.
Met PIE komt de infrastructuur ter beschikking om deze ‘zware’ digitale beelden onderling uit te wisselen. PIE wordt aangesloten op de landelijke PALGA infrastructuur. Gecombineerd met Lab2Lab oplossingen die Deutsche Telekom Healthcare in opdracht van Stichting PALGA heeft ontwikkeld, ontstaat zo een optimale werkomgeving voor de uitwisseling van medische data en digitale beelden. Dit versnelt de kwaliteit en snelheid van het pathologie onderzoek en draagt nadrukkelijk bij aan betere diagnose en behandeling van de patiënt.