Nieuws en pers

PALGA verlaagt financiële drempel Lab2Lab

16-mei-2018

Onderzoek (deels) uitbesteden aan een collega pathologie laboratorium? Aansluiten bij het Pathology Image Exchange (PIE) platform voor het uitwisselen van digitale beelden? Dan is aansluiting bij het Lab2Lab netwerk een vereiste. Dankzij Stichting PALGA is de financiële drempel voor de pathologie laboratoria met UDPS in Nederland om aan te sluiten verlaagd.
Concreet betekent dit dat Deutsche Telekom Healthcare in opdracht van en gefinancierd door Stichting PALGA de landelijke pre-installatie uitrolt voor alle UDPS laboratoria. Wilt u als laboratorium aansluiten en Lab2Lab functionaliteit daadwerkelijk gaan gebruiken, dan is nog enig maatwerk vereist afhankelijk van uw lokale configuraties. De kosten voor deze aanvullende werkzaamheden worden vooraf door ons of door uw LIS systeem leverancier geoffreerd. Op dit moment kunnen Laboratorium Informatie- en registratiesystemen UDPS en SymPathy/Lifecare koppelen met het Lab2Lab netwerk.
U kunt via info.healthcareNL@telekom-healthcare.com uw verzoek tot aansluiting en lokale configuratie indienen.
Demonstratie op maat
Wilt u meer uitleg over de aansluiting bij het PIE Platform en Lab2Lab netwerk voor uw laboratorium en hoe u aan de slag gaat met handmatige en automatische uploads voor consultaanvragen, revisies en expertpanels?
Vraag dan een demonstratie aan via pie@palga.nl