Nieuws en pers

PIE platform voor uitwisseling digitale pathologiebeelden van start

22-mei-2018

Grote stap voorwaarts voor oncologisch onderzoek
Met het live gaan van het Pathology Image Exchange (PIE) platform lijkt een definitief einde te komen aan het versturen, administreren en archiveren van de glazen coupes die tot op heden bij pathologisch onderzoek worden gebruikt. De nieuwe coupescanners die digitale beelden maken voor onderzoek van weefsel zijn er al een tijdje. En nu is dus ook de infrastructuur klaar om deze zware beelden op een snelle en veilige manier met elkaar te delen. Nederland is met de realisatie van het platform wereldwijd koploper op dit gebied. Het nieuws lijkt op het eerste gezicht niet zo spectaculair, weer een workflow in de zorg die wordt gedigitaliseerd, maar is dat wel. Dat heeft alles te maken met de complexiteit van de oncologie. De kankercel is complex, zo ook de organisatie van de oncologie. Het zijn uiteindelijk de bits en bites die nu via het PIE platform voor alle specialisten beschikbaar komen, die gaan zorgen dat de diagnostiek sneller, efficiënter en met minder fouten gedaan wordt. Bovendien is hiermee de deur geopend naar nieuwe innovaties in de pathologie zoals deeplearning, artificial intelligence en beeldanalyses. De basis voor een verregaande verbetering en versnelling van de oncologische zorg in Nederland is hiermee gelegd. De eerste winst is er al. Digitalisering van het hele proces verkleint de kans op fouten en verwisseling van onderzoek aanzienlijk. Prettig voor de patiënt in kwestie uiteraard, maar het voorkomt ook claims aan ziekenhuizen.
Naast het uitwisselen van de beelden zorgt het platform ervoor, in combinatie met Lab2Lab module van PALGA, dat ook de werkprocessen rondom het delen van deze beelden op een effectieve en veilige manier mogelijk is. Hierdoor bespaart u op administratieve en logistieke kosten.
PIE faciliteert het aanvragen van een consult waarbij de beelden ter ondersteuning worden meegestuurd. Het consultverslag wordt als antwoord teruggestuurd. Verder kunnen beelden ten behoeve van een revisieverzoek en de terugkoppeling daarvan naar het aanvragende laboratorium via het PIE platform en Lab2Lab worden afgehandeld. Ook is het mogelijk om casuïstiek voor te leggen aan expertpanels. Dit maakt tijd- en plaats onafhankelijke beoordeling mogelijk, als mede het voorscreenen door de panel voorzitter. De beoordeling gaat retour naar het lab dat de casus heeft ingediend.
 
Lab2Lab koppeling
Om gebruik te kunnen gaan maken van het PIE platform is aansluiting bij het door Deutsche Telekom Healthcare ontwikkelde Lab2Lab netwerk een vereiste. Dankzij Stichting PALGA is de financiële drempel voor de pathologie laboratoria met UDPS om aan te sluiten verlaagd. Concreet betekent dit dat Deutsche Telekom Healthcare in opdracht van en gefinancierd door Stichting PALGA de landelijke pre-installatie uitrolt voor alle UDPS laboratoria. Wilt u als laboratorium aansluiten en Lab2Lab functionaliteit daadwerkelijk gaan gebruiken, dan is nog enig maatwerk vereist afhankelijk van uw lokale configuraties. De kosten voor deze aanvullende werkzaamheden worden vooraf door ons en/of door uw LIS systeem leverancier geoffreerd
U kunt via info.healthcareNL@telekom-healthcare.com uw verzoek tot aansluiting en lokale configuratie indienen.

Meer informatie nodig?
Om u zo goed mogelijk te ondersteunen in de besluitvorming zijn diverse publicaties beschikbaar en vind u ook extra informatie over PIE op de website van Stichting PALGA .
U kunt daar de volgende documenten direct downloaden en/of online bekijken:
  • De PIE-leaflet: in deze leaflet vindt u meer informatie over wat PIE is, welke voordelen het u biedt en uit welke pakketten gekozen kan worden.
  • Security whitepaper (Engels): in de Security whitepaper vindt u meer informatie over hoe het PIE-platform is beveiligd en hoe dit is geborgd.
  • Whitepaper "Hoe aan te sluiten op PIE”: in deze whitepaper leest u meer over hoe u zich kunt voorbereiden op de implementatie voor het uploaden via PIE.
  • Animatievideo PIE: bekijk hier de video met een korte uitleg wat PIE inhoud en hoe het werkt.
  • Video: Een consultaanvraag van UMC Utrecht naar Radboudumc: ervaar in deze video het gemak van PIE. Prof. dr. Paul van Diest laat zien hoe hij een consultaanvraag stuurt naar prof. dr. Katrien Grünberg.