Nieuws en pers

Stand van zaken overname Finalist

2-apr-2019

Sinds de overname van Finalist eind vorig jaar zijn diverse stappen gezet om de krachten te bundelen en als één team de pathologiemarkt te bedienen. Als eerste prioriteit is veel aandacht besteedt aan het stroomlijnen van werkwijze, processen en systemen bij de ondersteuning aan de klanten bij de support en levering van alle pathologie informatiesystemen. Alle lopende technische- en organisatorische issues zijn voortvarend aangepakt en de zekerheid van levering en support is steeds beter geborgd. De locaties in Groningen en Bunnik blijven ongewijzigd.
 
Rondje langs de velden
Gelijktijdig met het stroomlijnen van interne processen en praktische zaken is ook concreet werk gemaakt van het in kaart brengen van de korte -en langere termijn behoeften van de markt. Hiervoor heeft Deutsche Telekom Healthcare een ‘rondje langs de velden’ gemaakt. Ondertussen zijn al een aantal pathologie laboratoria bezocht (en worden nog bezocht binnenkort) en ontstaat een duidelijk beeld van de wensen en behoeften vanuit de markt. Met als doel om goed te kunnen inspelen op de behoefte van de pathologie laboratoria, wetende dat de ICT component een steeds belangrijke rol speelt om op efficiënte en betrouwbare wijze tot de best mogelijke diagnose te komen.

Roadmap ontwikkelen
De pathologiemarkt, en dus ook die van de pathologie laboratoria, staat aan de frontlinie als het gaat om de implementatie van innovaties zoals computational pathology, digitale pathologie en artificial Intelligence, en het verwerken en koppelen van steeds meer medische data. Tegelijkertijd blijft er vanuit o.a. de ziekenhuizen en zorgverzekeraars de druk om de kosten beheersbaar te houden. Binnen dat krachtenveld gaat Deutsche Telekom Healthcare een roadmap ontwikkelen die moet leiden tot flexibele, schaalbare en modulaire oplossingen.