Partner

ZorgTTP

Onze kerntaak: privacybescherming bij data-analyse
Stichting ZorgTTP is sinds 2007 betrokken bij de opzet van ketens om informatie over individuen uit te wisselen voor beleid en onderzoek. De kerntaak van ZorgTTP is de privacy van individuen in deze ketens te beschermen.
Onze dienstverlening is veelzijdig. We leveren technische maatregelen voor de-identificatie zoals pseudonimisatie of encryptie. En we geven advies, bijvoorbeeld bij de afweging welke informatie te verzamelen en rekening houdend met het uitgangsput voor dataminimalisatie in de privacywetgeving.