Informatievoorziening Ambulancezorg
Ambulancezorg Informatievoorziening

Informatievoorziening Ambulancezorg

Ook in de Ambulancezorg is adequate informatievoorziening, zowel regionaal als landelijk, letterlijk van levensbelang.
In opdracht van Ambulancezorg Nederland heeft Deutsche Telekom Healthcare een aantal toepassingen ontwikkeld om in deze informatiebehoefte te voorzien.

Ambulancezorg Nederland Pariter

De afgelopen jaren hebben de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’en), met ondersteuning van Ambulancezorg Nederland, gewerkt aan een adequate informatievoorziening, aangevuld met een aantal centrale landelijke voorzieningen om informatie te kunnen delen en bepaalde diensten van de sector ook regio-overstijgend aan te kunnen bieden. Voor een aantal van deze landelijke voorzieningen heeft de Ambulancezorg Nederland Deutsche Telekom Healthcare verzocht om samen de gewenste toepassingen te ontwikkelen: de landelijke server Ritlogging, de landelijke server Referentiegegevens en het aanvragen van Bijstand. Dagelijks bewijzen deze toepassingen hun nut voor de sector Ambulancezorg, o.a. in geval van calamiteiten.
In juni 2016 is de door Deutsche Telekom Healthcare ontwikkelde vernieuwde applicatie Bijstand & Ritlogging in gebruik genomen.