Oplossing

BOUW, BEHEER, ONTWIKKELING

Lab2Lab

Netwerk voor Lab2Lab verbindingen
In opdracht van Stichting PALGA heeft Deutsche Telekom Healthcare het zogenoemde Lab2Lab netwerk gebouwd.
De PALGA Lab2Lab infrastructuur faciliteert de berichtuitwisseling, tussen de pathologie laboratoria onderling, via de beveiligde en besloten PALGA infrastructuur. Het gaat daarbij om geformaliseerde en gestandaardiseerde berichtuitwisseling tussen computersystemen voor het aanvragen van consulten, revisies en expert panels (Orders) en de verzending van uitslagen (Elektronische Consult Uitslag) met eventuele PALGA protocoldata. Lab2Lab is ook een voorwaarde voor de uitwisseling van digitale pathologie beelden via het Pathology Image Exchange platform.
Om Lab2Lab berichten met een ander pathologie laboratorium te kunnen uitwisselen, moet dat andere laboratorium ook beschikken over de Lab2Lab functionaliteit.
Wilt u als pathologie laboratorium ook deelnemen aan het Lab2Lab netwerk, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.