SymPathy Laboratorium Informatiesysteem
Oplossing

Lifecare Laboratorium

Lifecare Laboratorium Informatiesysteem

Lifecare is hét laboratorium managementinformatiesysteem dat in geen enkel pathologie laboratorium mag ontbreken.
Lifecare biedt ondersteuning voor alle disciplines binnen de klinische pathologie: histologie, cytologie, digitale pathologie, moleculaire diagnostiek en secties. Het systeem maakt bestaande werkprocessen in laboratoria efficiënter, maar zorgt bovenal voor een snellere diagnostiek met een grotere betrouwbaarheid.
Automatisering en standaardisatie
In Lifecare worden alle processtappen van een pathologisch onderzoek geregistreerd. Het programma slaat per onderzoek op wie welke onderzoekhandelingen wanneer heeft verricht. Omdat Lifecare koppelingen heeft met diverse apparatuur zoals immunostainers, coupescanners en het EPD/ZIS, gebeurt dit bij een groot aantal processtappen automatisch. De vele koppelmogelijkheden maken Lifecare bovendien papierloos. Of het nu gaat om aanvraagformulieren, beeldmateriaal of externe uitslagen; alle informatie wordt digitaal opgeslagen. Hierdoor heeft u alle relevante patiëntinformatie snel beschikbaar. Ook het uitwisselen van gegevens voor externe consulten en revisies is op deze manier sterk vereenvoudigd.

Dashboard en Management informatie
Iedere laboratoriummedewerker ziet alleen die checklists die voor hem of haar relevant zijn. Lifecare geeft het individuele onderhanden werk weer, maar ook voor het hele team. Alles even overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Handig is ook dat Lifecare op elk gewenst mobiel device gebruikt kan worden. 
Lifecare vergelijkt de bedrijfsresultaten (productie, doorlooptijden, etc.) continue met de prestatie-indicatoren (KPI’s) van het laboratorium.  Lifecare genereert eenvoudig te maken en instelbare geautomatiseerde rapportages over onder meer doorlooptijden, aantal en type onderzoeken, bezettingsgraad, etc. Omdat in Lifecare ook informatie over ondersteunende processen geregistreerd kan worden, levert het programma informatie over de (financiële) administratie. Interessante gegevens voor het management, maar ook voor andere instanties als een branchevereniging, de overheid of ten behoeve van audits.

Opleiding en training
Zowel op uitvoerend als strategisch niveau biedt onze Healthcare Academy uitgebreid ondersteuning met een compleet programma producttrainingen en masterclasses op het gebied van Laboratorium informatiesystemen. Zo borgen wij dat iedere implementatie succesvol is.

Productinformatie en technische specificaties
 • Ondersteunt alle primaire processen waaronder digitale pathologie
 • Inclusief diverse secundaire processen
 • Ondersteunt in grote mate standaardisatie van werkzaamheden en verslaglegging
 • Persoonlijk profiel op basis van gebruikersrol(len) en activiteiten
 • Toont enkel de t.b.v. de processtap relevante informatie
 • Koppeling met diverse laboratoriuminstrumenten waaronder coupescanners
 • Integratie met andere informatiesystemen
 • Signalering overschrijding kwaliteitsnormen
 • Managementrapportages
 • Gebruiksvriendelijk en papierloos
 • Modulair opgebouwd, schaalbaar en flexibel
 • Geschikt voor alle mobiele devices zoals smarthones en tablets
 • Leasebasis