LMS-POEMA

Logistiek Laboratorium Informatiesysteem  

LMS is het systeem dat het logistieke proces in pathologie laboratoria beheerst, bewaakt en de kwaliteit verhoogt. 
In de verschillende stadia van het proces worden eigenschappen van een onderzoek toegevoegd waarbij wordt vastgelegd wie welke eigenschap op welk moment heeft aangemaakt of gewijzigd. De focus ligt hierbij op het informeren van de gebruikers waarbij gezocht wordt naar een optimale balans tussen veiligheid en gebruikersgemak. LMS is aanpasbaar aan de verschillende werkwijzen die worden gehanteerd binnen verschillende laboratoria.

Belangrijke features
LMS beschikt over een aantal praktische features die direct toepasbaar zijn in het pathologie-laboratorium. Zo kunt u documenten scannen direct bij ontvangst of juist later in het werkproces. Via LMS web beschikt de patholoog over één cockpit view. LMS kan eenvoudig gekoppeld worden aan randapparatuur, wat veel extra werk bespaart en fouten voorkomt.  Andere praktische functionaliteiten zijn het doen  van metingen en annotaties, om demand printen, het technische beoordelingen van coupes en de signalering van afwijkende uitslagen.  

Barcodes
De barcodes zorgen voor een unieke identificatie van het patiëntmateriaal waardoor fouten of verwisselingen geminimaliseerd worden. Het is aanpasbaar binnen elke werkwijze in het lab. De materialen in het werkproces kunnen optimaal verwerkt en geregistreerd worden. Het is een gebruiksvriendelijk product dat stabiel is en relatief weinig onderhoud nodig heeft. Het systeem neemt werk uit handen, zodat er meer tijd is voor andere specifieke taken.

Compleet met POEMA
POEMA (Pathologie Onderzoek En Materiaal Administratie) Is de module waarin het gehele laboratorium proces van ontvangst van materiaal tot en met het verzenden van de uitslag in één "centrale applicatie" plaatsvindt. 
POEMA is de patiëntenadministratie van het secretariaat waarbij het niet meer nodig is te schakelen tussen verschillende systemen. Informatie met betrekking tot het verslag van een onderzoek kan via POEMA gemuteerd en geregistreerd worden. De onderzoeksgegevens worden binnen het LMS systeem opgeslagen in de eigen LMS database.
POEMA faciliteert directe koppeling met het kern-UPDS; de landelijke PALGA communicatie infrastructuur en daarmee ook met de landelijke PALGA databank(en).
LMS en POEMA gecombineerd is een geïntegreerd laboratorium management informatiesysteem dat naadloos aansluit op de werkwijze in de pathologie.

POEMA en Lab2Lab
In de eerste helft van 2019 wordt POEMA technisch klaargemaakt om aan te sluiten bij het Lab2Lab netwerk. Lab2Lab wisselt informatie uit tussen computersystemen van pathologische laboratoria via het beveiligde en besloten PALGAnetwerk, zoals aanvragen van consulten en revisies en elektronische consultuitslagen (ECU’s). Lab2Lab ondersteunt ook de uitwisseling van digitale beelden via het Pathology Image Exchange (PIE) platform.

G2 Speech integratie
Binnen het LMS is het mogelijk de G2 Speech spraakherkenning in het pathologie proces te integreren. Hiermee is verslaglegging met spraakherkenning vanuit het LMS scherm te realiseren. G2 Speech is een tool die de audiobestanden inleest, ingelezen informatie in LMS zet en de informatie naar POEMA exporteert (inclusief logging). 

LMS Beeld
LMS Beeld bevat de functionaliteit ter ondersteuning van fotografie, beeldverwerking, documenten scannen. De beelden kunnen gemaakt en opgeslagen worden tijdens de verschillende stadia in het proces. Deze beelden worden opgeslagen op de webserver en zijn ook toegankelijk voor andere systemen. LMS Beeld is volledig geïntegreerd in LMS en ondersteunt diverse bestandstypes.

LMS Digitale pathologie 
De LMS digitale pathologie applicatie wordt gebruikt voor de registratie en digitalisatie van pathologie onderzoeken. Met een integratie met een digitaal pathologie systeem is het mogelijk microscopie beelden binnen LMS te bekijken en te beoordelen, met behoud van de functionaliteiten van het IMS. Hierdoor zijn pathologen niet meer gebonden aan hun eigen werkplek en microscoop en kunnen ze eenvoudig beelden met elkaar delen en consulteren. Digitale beelden kunnen eenvoudig vergroot worden.
Snelle implementatie
De vakspecialisten van Deutsche Telekom Healthcare Solutions zorgen voor een snelle implementatie van LMS/POEMA.  Deutsche Telekom Healthcare Solutions kan bouwen op 40 jaar ICT-ervaring binnen de pathologie.