LMS 5

LMS 5: Samen een stabiele en betrouwbare basis voor de pathologie

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN WE SAMEN
Een efficiënt en effectief diagnostisch werkproces én tijdig kunnen aansluiten op nieuwe ontwikkelingen: met LMS 5 levert DTHS hiervoor de juiste innovatieve oplossing. DTHS staat continu in contact met laboratoria om gezamenlijk de best passende oplossingen in kaart te brengen. Een dergelijke aanpak maakt het mogelijk om samen met de klant en innovatie op korte termijn vanuit doorontwikkeling nieuwe functionaliteit te realiseren. Daarmee wordt voorkomen dat laboratoria hoge kosten krijgen door maatwerk, welke ook vanuit onderhoud en updates een uitdaging vormen. Door het bundelen van krachten is het mogelijk om met het LMS systeem aan te sluiten in de veranderende wereld van de gezondheidszorg.

INNOVATION BOARD
Innovatie met gezamenlijk belang organiseert DTHS vanuit de Innovation Board. Via dit overleg orgaan tussen laboratoria en DTHS wordt gezamenlijk bepaald welke ontwikkelingen nodig zijn, wat prioriteit heeft én wat er in het basis LMS voor elk laboratorium beschikbaar moet zijn.
"Met DTHS en LMS 5 zijn wij in staat om blijvend aan te sluiten op de ontwikkelingen in het vakgebied van de pathologie, zowel op de korte als lange termijn."

PATHOLOOG ALTIJD IN CONTROL
De patholoog is leidend in het diagnostisch proces. Dit dient altijd zo te blijven, ook bij veranderingen in de markt of ontwikkelingen binnen het LMS. Daarom staat bij elke aanpassing het efficiënt en op de eigen manier kunnen werken van de patholoog centraal. Ook als het gaat om nieuwe toepassingen op het gebied van digitale pathologie, zoals beoordeling van coupes met behulp van AI of het werken op afstand.
Dankzij de modulaire opbouw van LMS 5 en de mogelijkheid tot integratie met andere systemen zoals volledig geïntegreerde spraakherkenning en digitale pathologie, is de patholoog in staat locatie-onafhankelijk te werken. De patholoog heeft vanuit de werklijsten - met bijbehorende beelden - overal regie over het proces en blijft daarmee maximaal betrokken bij het klinisch proces.

FUNDAMENT VAN ELK LABORATORIUM
LMS 5 biedt een veilige en duidelijke basis waar elk laboratorium eenvoudig mee kan werken. Het systeem registreert automatisch iedere processtap die binnen een onderzoek wordt uitgevoerd en kan gekoppeld worden met vele verschillende soorten (rand)apparatuur welke binnen de pathologie worden gebruikt. Het LMS 5 is geoptimaliseerd voor ontsluiting met andere zorgsystemen zoals EPD/ZIS met maximale ondersteuning van registratie aan de bron. Doordat alle informatie digitaal wordt verstuurd, is relevante patiëntinformatie eenvoudig op te halen en gaat het uitwisselen van gegevens gemakkelijk en snel binnen de wet- en regelgeving.

REDUCEER HET AANTAL PROCESFOUTEN
Automatisering van werkprocessen zorgt niet alleen voor een snellere en duidelijkere afhandeling. Ook de kwaliteit van de pathologische onderzoeken wordt gewaarborgd en het aantal procesfouten wordt gereduceerd door de mogelijkheid tot technische beoordelingen van coupes, het signaleren van afwijkingen, automatische koppeling  met apparatuur en het identificeren van uniek patiëntmateriaal aan de hand van barcodes. 
Met LMS 5 kunnen de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) van het laboratorium worden bewaakt, wat tijdig ingrijpen mogelijk maakt. Dreigt een prestatieafspraak niet gehaald te worden dan wordt de medewerker of het team tijdig via het dashboard gewaarschuwd, zodat bijsturing mogelijk is.

GEEN DISCUSSIE OVER WERKVERDELING
De Verdeelmodule van LMS 5 biedt de mogelijkheid onderzoek automatisch aan pathologen toe te kennen op basis van beschikbaarheid en specialisatie. De duidelijkheid en zekerheid die deze verdeling biedt, zorgt voor een effectief en snel werkproces. Het laat geen ruimte voor discussie, vraagt minder tijd van de analist en bewaakt een evenredige werkverdeling. Met de werkverdeling op deelspecialisatie wordt voorkomen dat er veel tijd in onderzoek wordt gestoken en uiteindelijk alsnog een beroep op de specialist wordt gedaan voor navraag of controle.
De LMS 5 Verdeelmodule is ontwikkeld in nauwe samenwerking met laboratoria. Hierdoor sluit het goed aan op verschillende laboratorium specifieke werkprocessen. De module is zeer flexibel opgezet en kan daarmee aangepast worden op de unieke werkprocessen van elk laboratorium.

LEIDEND IN DE MARKT
DTHS combineert kennis over de pathologie met expertise op het gebied van softwareontwikkeling. Ook het huidige LMS 5 is ontwikkeld in samenwerking met de klinische pathologie. Het is een van de vele redenen dat dit systeem al meer dan 15 jaar wordt verkozen door gebruikers in de Nederlandse markt. Het laboratorium managementinformatiesysteem staat bekend als gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en stabiel.
"Onze missie is een goed LMS met de juiste flexibiliteit die maximaal aansluit bij de veranderingen in het vakgebied van pathologie en daarmee werkbaar is voor alle laboratoria."

SNELLE IMPLEMENTATIE
DTHS zorgt voor een geruisloze implementatie van LMS 5 binnen uw organisatie. Of u aan de vooravond staat van een fusie of reorganisatie of u wilt gelijktijdig overgaan op andere software of hardware, DTHS heeft de kennis en kunde om met de implementatie van LMS 5 deze processen snel en vakkundig te begeleiden. DTHS kan bouwen op 40 jaar ICT-ervaring binnen de pathologie en is tevens ISO gecertificeerd.
“Mijn ervaring met DTHS tot nu toe is zonder meer positief. Een klein team, korte lijnen, veel en diepgaande inhoudelijke kennis en ze reageren altijd snel.”
​​​​​​​