Oplossing

Implementatie, beheer, consultancy

Overzicht

Pathologie
Deutsche Telekom Healthcare vervult een belangrijke rol op de Nederlandse Pathologie markt. In opdracht van Stichting PALGA zijn wij verantwoordelijk voor het ontwerp, ontwikkeling, beheer en onderhoud van het landelijke PALGA netwerk. Deze infrastructuur bestaat uit het verslaglegging- en registratiesysteem in de laboratoria (UDPS), de PALGA landelijke databanken, de communicatie tussen de databanken en alle Laboratorium Informatiesystemen (via Kern-UDPS) en de communicatie tussen laboratoria onderling (via Lab2Lab). Alle laboratoria in Nederland nemen deel aan het PALGA netwerk. In de PALGA databanken zijn alle uitslagen van pathologieonderzoek (gepseudonimiseerd) opgeslagen. Deze gegevens vormen de basis voor de landelijke kankerregistratie, zijn onmisbaar voor de evaluatie en monitoring van de bevolkingsonderzoeken, ondersteunen de patiëntenzorg en kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dankzij deze door Deutsche Telekom Healthcare beheerde landelijke databank(en) en communicatie infrastructuur kan snel, effectief en goedkoop gebruik gemaakt worden maken van pathologiegegevens uit alle Nederlandse pathologie laboratoria.
Laboratorium- en workflow Informatiesystemen
Deutsche Telekom Healthcare levert state-of-the art Laboratorium Informatiesystemen zoals LMS/POEMA, SymPathy/Lifecare en het Workflow Management Systeem LIMES.
Onze consultants hebben uitgebreide ervaring met het importeren van pathologie- en patiënt data, het koppelen met alle belangrijke (Ziekenhuis) Informatie Systemen en migratietrajecten, het opzetten van Lab2Lab verbindingen, het begeleiden van fusietrajecten, de ICT rond onderling uitbesteden van pathologie onderzoek en het inrichten van digitale pathologie omgevingen.
Als ICT-expert in de pathologie en medische databanken is Deutsche Telekom Healthcare nauw betrokken bij het doorontwikkelen, beheren en beveiligen van belangrijke landelijke gezondheidsonderzoeken, technologische infrastructuren, bericht standaarden en rapportages zoals:
  • Ordercommunicatie, facturatie, uitslagen en rapportages
  • Nationaal Bevolkingsonderzoek Dikke Darm Kanker
  • Nationaal Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
  • DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing)
  • IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
  • Lab2Lab voor beveiligde berichtuitwisseling tussen laboratoria (Consultatie, Revisie, expert Panels)
  • Project Pathology Image Exchange (PIE) voor de uitwisseling van digitale pathologie beelden
  • Integratie PALGA Protocol Module
  • Uitwisselen (moleculaire) diagnostiek tussen pathologie laboratoria
 
Neemt u voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek gerust contact met ons op.