Oplossing

Bouw, ontwkkeling

PIE

Platform digitale beelduitwisseling in pathologie
In nauwe samenwerking met onze business partners SECTRA en RAM Infotechnology, heeft Deutsche Telekom Healthcare meegebouwd aan het zogenoemde PIE (Pathology Image Exchange) platform. Een opdracht van de Nederlandse pathologen (NVVP) en Stichting PALGA. Het project verbindt alle pathologie laboratoria in Nederland met elkaar voor de uitwisseling van digitale pathologiebeelden ten behoeve van consult, revisie en expert panels. In nauwe samenwerking met een aantal pathologie laboratoria test en bouwt Deutsche Telekom Healthcare de expertpanels. De realisatie van dit landelijk platform is uniek in de wereld.
Digitale beelden
Diagnoses worden steeds vaker gesteld op basis van digitale beelden in plaats van via de microscoop. De huidige werkwijze, waarbij patiëntmateriaal nog vaak per post wordt verstuurd, heeft de nodige risico’s en beperkingen zoals transportschade, kans op verlies en vertraging bij diagnoses. Met de opkomst van digitale coupescanners die kwalitatief hoogwaardige digitale beelden produceren, de Whole Slide Images (WSI), zal in de nabije toekomst het grootste deel van de primaire diagnostiek op basis van WSI worden bedreven. 
Combinatie met lab2lab
Met PIE komt de infrastructuur ter beschikking om deze ‘zware’ digitale beelden onderling uit te wisselen. PIE is via Lab2Lab aangesloten op de landelijke PALGA infrastructuur. Gecombineerd met Lab2Lab oplossingen die Deutsche Telekom Healthcare in opdracht van Stichting PALGA heeft ontwikkeld, ontstaat zo een optimale werkomgeving voor de uitwisseling van medische data en digitale beelden. Dit bevordert de kwaliteit en snelheid van het pathologie onderzoek en draagt nadrukkelijk bij aan betere diagnose en behandeling van de patiënt.
Wilt u met uw laboratorium ook aansluiten? Meer weten over het PIE project? Neem dan contact op via pie@palga.nl.

De onderstaande casus is waarheidsgetrouw, de gebruikte beelden en dossier zijn fictief en dienen slechts als voorbeeld.
PIE Animatie