U-DPS Pathologie Rapportagesysteem
Oplossing

U-DPS Pathologie Rapportagesysteem

U-DPS Pathologie Rapportagesysteem

U-DPS: de verslag- en communicatiemodule voor pathologie laboratoria van Stichting PALGA.
Deutsche Telekom Healthcare is, in opdracht van Stichting PALGA, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie, training, opleiding en het beheer van het Uniforme Decentrale PALGA Systeem (U-DPS).

Universeel Decentraal Palga Systeem (U-DPS)

Het U-DPS voorziet in de verslaglegging en uitwisseling van resultaten van het pathologisch onderzoek in laboratoria. Het U-DPS systeem is via de PALGA infrastructuur verbonden met de landelijke PALGA databanken. Via deze databanken vindt gegevensuitwisseling met/tussen laboratoria plaats voor de directe patiëntenzorg of wetenschappelijk onderzoek.
Daarnaast wordt de PALGA infrastructuur gebruikt voor communicatie met de databases van de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en dikke darmkanker, de kankerregistratie van het IKNL en met de DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing).
Al sinds 1971 leveren de Nederlandse Pathologie Laboratoria hun resultaten aan de centrale landelijke PALGA-databank. Deze databank is een initiatief van Stichting PALGA. Het beheer en de support van de landelijke databank voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek wordt ook uitgevoerd door Deutsche Telekom Healthcare.