Uw uitdaging, onze zorg
Mobile Healthcare Video Messaging

Mobile Healthcare Video Messaging

MHVM biedt de mogelijkheid om videoboodschappen op een door de verzender gewenst moment tegelijkertijd op de mobiele telefoon of tablet van een individuele ontvanger en bij een specifieke groep te publiceren. De video wordt vooraf geüpload, waardoor deze op het gewenste moment ook offline direct afspeelbaar is. Zonder noodzaak van inloggen. Een call2action button in de videoclip maakt directe interactie met de ontvanger mogelijk. Met andere woorden, de verzender beschikt over een eigen broadcast video channel voor mobiele devices, waarbij u bepaalt wanneer wie wat kan zien. Een techniek die nieuwe, privacy vriendelijke toepassingen mogelijk maakt die met de huidige open platformen, zoals bijvoorbeeld YouTube en Vimeo, niet mogelijk zijn.
Deutsche Telekom Healthcare heeft, gebruik makend van deze technologie, specifiek voor huisartsen, ziekenhuizen, GZZ-instellingen, zorgverzekeraars, farmaceutische/medische industrie de volgende innovatieve zorgconcepten ontwikkeld.
Zorgpaden
Gekoppeld aan het individuele zorgpad ontvangt de patiënt/cliënt op het juiste moment de juiste voor hem/haar relevante videoboodschap op zijn/haar mobiele device. Voor de opname, na de ingreep en gedurende het behandel / nazorgtraject. In elke videoboodschap zit een interactieve button die de patiënt de gelegenheid biedt direct te reageren. (Bijvoorbeeld voor direct contact met de arts, een klanttevredenheid enquête invullen, vraag stellen, webpagina openen etc.)
In nauwe samenwerking met de betrokken paramedische diensten worden zorgpadgerichte channels samengesteld, waarbij de patiënt exact op het voor hem/haar relevante moment de juiste informatie ontvangt op de eigen mobiele telefoon. Met deze nieuwe technologie voor mobile devices (smartphones en tablets) kan patiënten informatie vóór, tijdens en na een ziekenhuisopname sterk worden verbeterd en geoptimaliseerd.
Doel is om de patiënt efficiënter en klantvriendelijker bij het medische proces te begeleiden door enerzijds een kortere behandeltijd te realiseren en anderzijds daardoor de patiënt- en medewerkerstevredenheid te verhogen.
Medicijnen
Rond het gebruik van medicijnen bestaat een groeiende behoefte aan duidelijke, persoonlijke en relevante informatie rond zaken als bijwerkingen, gebruiksinstructies, gebruiksduur, combinaties met andere medicijnen etc. Deze informatie wordt gekoppeld met video instructies en aanvullende mobiele landingpages aan het specifieke medicijngebruik.
Training en Ondersteuning
De farmaceutische/medische industrie die apparatuur en toebehoren levert aan ziekenhuizen en cliënten dient zowel voor- gedurende– als na behandeling relevante informatie over te dragen. Met name voor gebruikerstrainingen van machines, test –en meetapparatuur heeft video op educatieve gronden meer impact dan tekst en afbeeldingen.
Met instructievideo’s op mobiele telefoons kan men letterlijk “training on the job” geven. De gebruiker staat letterlijk bij de apparatuur waarover de training gaat.
Door gebruik te maken van intelligente algoritmes kunnen training video’s zodanig worden ingericht dat een gebruiker pas na het bekijken van de video en beantwoorden van controlevragen via de call2action link een volgende instructievideo ontvangt.
Medicatiebegeleiding
Proactieve begeleiding van cliënten die gebruik maken van geneesmiddelen.
De begeleiding richt zich op het leveren van onder andere geneesmiddelen, maar tegelijkertijd ook op het managen van verwachtingen van een specifieke therapie, ondersteuning bij vragen en het observeren en monitoren van de effecten van het gebruik van het middel.
Doel is om de patiënt beter en klantvriendelijker bij het medicijngebruik te begeleiden (hoe innemen, hoe vaak etc.).
Tevens behoort interactie met de patiënt tot de mogelijkheden en is het mogelijk om te controleren of de patiënt informatie heeft gezien en begrepen.
Interne Communicatie
Interne communicatie is niet alleen belangrijk voor het imago. Het is ook belangrijk voor het behalen van doelen. Vooral bij grote organisaties met meerdere managementlagen is het soms lastig om deze doelen concreet van de top naar de werkvloer te krijgen.
Een doordachte aanpak van de medewerkerscommunicatie leidt tot meer samenwerking, betere resultaten en een vlottere informatiestroom. Aandacht voor interne communicatie vormt ook de basis bij crisiscommunicatie en is een voorwaarde voor een degelijke externe communicatie.
Met deze oplossing beschikt de zorginstelling over een eigen “tv-station” om videoclips te pushen naar de mobiele devices van specifieke doelgroepen. Voor iedere doelgroep (een afdeling, de medewerkers, bezoekers van patiënten etc) kan een eigen broadcasting channel worden aangemaakt. Kijkers kunnen via een call2action button in de videoclip direct reageren op een uitzending.